سقوط دوباره هواپیما در مصر

هواپیمای ایرباس مصری با 66 سرنشین که از پاریس عازم قاهره بود از

 صحنه رادار ناپدید شد.

 این هواپیما در سواحل یونان سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند.

«داعش» مسؤولیت حمله تروریستی به هواپیمای مصری را پذیرفته است.

این گروه اعلام کرده اند بمب دست ساز را در قوطی آب معدنی جاسازی

 کرده بودند.

ساعاتی پس از سقوط هواپیما برخی از رسانه ها اعلام كردند كه لاشه هواپیما

 در آبهای یونان پیدا شده است.

 شریف فتحی، وزیر هوانوردی مصر نیز حمله تروریستی را دلیل احتمالی سقوط

 این هواپیما دانست .


sharheaksakbari.persianblog.ir

   سقوط هواپیمای مصری(موبایل)