یک فروند هواپیمای مصری که از پاریس عازم قاهره بود 

در سواحل یونان سقوط کرد وهمه 66 مسافر آن جان باختند.

شرح خبر:mmoniri.mihanblog.com

خبرگزاری"روابط عمومی الکترونیک"

لغو عضویت:پیامک عدد2به 20000
      سقوط هواپیمای مصری(پیامک)