روابط عمومی الکترونیک با سلام دراین وبلاگ مباحث مربوط به رشته‌ی ارتباطات مطرح گردیده است که یکی از این مبحث‌ها روابط عمومی الکترونیک است که امروزه کاربرد بسیاری برای افراد دارد. http://mmoniri.mihanblog.com 2020-09-23T05:37:36+01:00 text/html 2016-06-05T21:37:53+01:00 mmoniri.mihanblog.com سیده محبوبه منیری سقوط هواپیمای مصری(پیامک) http://mmoniri.mihanblog.com/post/34 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div></span><div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">یک فروند هواپیمای مصری که از پاریس عازم قاهره بود</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Calibri">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در سواحل یونان</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">سقوط کرد وهمه 66 مسافر آن جان باختند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">شرح خبر:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">mmoniri.mihanblog.com</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">خبرگزاری"روابط عمومی الکترونیک"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">لغو عضویت:پیامک عدد2به 20000</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p></span></div><div><br></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div><div><br></div></div><br><br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <meta name="”description”content=”خبری" در="" مورد="" سقوط="" هواپیما="" مصری="" یونان”=""> <meta name="”keywords”content=”سقوط" هواپیما،هواپیما="" مصری”=""> <title>سقوط هواپیمای مصری(پیامک)</title> &nbsp; text/html 2016-06-05T21:15:53+01:00 mmoniri.mihanblog.com سیده محبوبه منیری سقوط هواپیمای مصری (موبایل) http://mmoniri.mihanblog.com/post/33 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.collej.net/blog/wp-content/documents/crash-05.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">سقوط دوباره هواپیما در مصر</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هواپیمای ایرباس مصری با 66 سرنشین که از پاریس عازم قاهره بود</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">از</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;صحنه رادار ناپدید شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این هواپیما در سواحل یونان سقوط کرد و تمامی سرنشینان</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">آن کشته شدند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">«داعش» مسؤولیت حمله تروریستی به هواپیمای مصری را پذیرفته است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این گروه اعلام کرده اند بمب دست ساز را در قوطی آب معدنی جاسازی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">کرده بودند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ساعاتی پس از سقوط هواپیما برخی از رسانه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ها اعلام كردند كه لاشه هواپیما<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در آبهای یونان پیدا شده است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">شریف فتحی، وزیر هوانوردی مصر نیز حمله تروریستی را دلیل احتمالی سقوط<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این هواپیما دانست .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#999999"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="sharheaksakbari.persianblog.ir" target="_blank" title="" style="direction: rtl;"><font color="#666666">sharheaksakbari.persianblog.ir</font></a></p>&nbsp;&nbsp; <meta name="”description”content=”خبری" در="" مورد="" سقوط="" هواپیما="" مصری="" که="" داعش="" مسئولیت="" حمله="" تروریستی="" آن="" را="" بر="" عهده="" گرفته="" است”=""> <meta name="”keywords”content=”سقوط" هواپیما="" مصری،داعش،حمله="" تروریستی،شریف="" فتحی”=""> <title>سقوط هواپیمای مصری(موبایل)</title> text/html 2016-06-05T18:38:25+01:00 mmoniri.mihanblog.com سیده محبوبه منیری سقوط هواپیمای مصری(وبلاگ) http://mmoniri.mihanblog.com/post/32 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 10pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">سقوط دوباره هواپیما در مصر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.collej.net/blog/wp-content/documents/crash-01.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">یک فروند هواپیمای مصری از نوع ایرباس 30 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">اردیبهشت</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri"> با 66 سرنشین که از پاریس عازم قاهره بود، در حریم هوایی مصر&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 150%;">از صحنه رادار ناپدید شد و در سواحل یونان سقوط کرد. تمامی سرنشینان این هواپیما كشته شدند. احتمال سقوط هواپیمای&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt; line-height: 150%;">مصری بر‌ اثر حمله تروریستی گمانه ‌زنی جدی کارشناسان است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p>&nbsp;<meta name="”description”content=”خبری" در="" مورد="" سقوط="" هواپیما="" مصری="" که="" داعش="" مسئولیت="" حمله="" تروریستی="" آن="" را="" بر="" عهده="" گرفته="" است”=""> <meta name="”keywords”content=”سقوط" هواپیما="" مصری،داعش،حمله="" تروریستی،”=""> <title>سقوط هواپیمای مصری(وبلاگ)</title> text/html 2016-06-02T07:08:14+01:00 mmoniri.mihanblog.com سیده محبوبه منیری روزنامه‌نگاری شهروندی http://mmoniri.mihanblog.com/post/31 <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFRUWGRgYGBgXGBcVFRgYGBcWGBkfFxcYHSggGBolHRgVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLi0BCgoKDg0OGxAQGi0hIB4tLy8rLy0tLS0rLS0tKy0tLS0tLS0tLSsrLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0tNS0tNy0rK//AABEIAHYAoAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAQj/xABCEAABAwIEAwMJBgIKAwEAAAABAgMRAAQFEiExBkFRExRhByIyU3GBkZLRQlKhsbLBFWIjJTRygoOz0uHwQ2OjFv/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAADBAECBf/EACERAAICAgIDAQEBAAAAAAAAAAABAhEDIRIxBCJBE5Ey/9oADAMBAAIRAxEAPwDpd5xMpDy2uzkJMTPgDtSvxRxe8kDslqQeex/MVLj64uno+8P0ppVxdhS1aCY1PhXSj9BvQd4Z4gvXVHO+pQ6Qn9hTvavOmAVn26Vzbg5whwAayYrqNud+VKn2Nh0A8TxC5SshDioidhA98VRw7iB9xYBcVHTT6U1upTlMxBGtc4sLlIeMbBWnxrlWdNrWjqDa1FMyakbXP2qht7gKR7qoPyFAia5cqBQ5F66UsbKNQM9qd1n8Kp43xFa2oR3l5LRWDlCt1REx8RUvDuNsXKSthxLiRzHhWU7NUklVFbiTvKRmbeKBHKN/eKV18T3CUGHlqVHRP0pxx17M2UxrrSxgPD584r3Vp7KnySkpUmV4ox4XJIF4PxHevOAdsqOYAT9K6Lh96SIVqaAYdwuGFEp1miWVSDIHxrpTknb6OJRxuNKj3jDGU21stZWUKIIREZs3hNcJf46xUH+2uD/C1/srsfEds3doSlaZKdprj3GiGmSGEJlxJlaunQUzFnvJxq7Fy8ZLFybpoqq8oWKz/bnPla/2UUs+PcRgk3azA5hv9k0khszPKt23IJ1jSq5b0SR01Y9DygXygT3pY8AEf7aMcD8XXr18w25cLU2pRzJIRBGRR5JncVz6ztyR4U6+Ty1y31uSPtH9CqXdOhlWroPcY3ZbunSPvj9KasYOtDqXsv3AZ+NLfHVwf4hcJnQLBj/Aih9ti5a7SDqrTTb3129i0xj4cxdNsVlaBrseh8Knf4/MkJSEidOpFc+cvSo6kk14l8Azz6mjibyZ1HDuIQ+goKsp1gE70q4ywtl8JmZg6UDavuU6/vRNdxmKHTvMH9q4qhl2jqOCXphIUNwKOKGtIljiUFIJ0MQaMv464lRSnKRA9tKrR390JXltbCn7KfuPD2ec3RLyMtpQLhKdhGvvoT5SUu3LlrtI7UA6gfYPKl/hPFrtokW8JMntAreAoARPpc6oS9BLXsdtvUKzT7qIWwgUv4fxElTWZ0ALmNNleI6VM9iBSCvlUjXF2VbmuIUubwIUD+FWQ6lxM0Dv8SZUESoAnSauWlwM4QCCOtYpbafRjxrin9LjdqhIJPtr5n4meCrl5QJMrVv7dK+ksbvEMsOLWrKAk689uVfMWIP51qMzJ360/DBJ6ETbcdkVhchCvOEgg1RV6VSFNaoFO47s4cnSR0jhXDkd1DxObXbpTBwl/bGDGmY/pVSbwlcEJUAYTGxMCfCukcIWyczCxqSr8cqqi/zPe9noUpYtfEJHlAdAv7okbLH6EUmpvZM0zeU5Z7/dj+dP6EUikHnVtHmIKKfBMisLk1QS5pp/0VIlW/WtNCLThH/eVMGDOhYUOcbeI2pWbcmjPD8qdQnqda4Z1HsZrC/zZeVMLr4XBSYCYmkXGIs3OzUsKkZhl5SedRHGyQCk6aTrFYoqW0d8nBtMZuM8iblhSHypSkkdkIhIGuaeU/tVTC0AvuLGpVGUHpEmPfzoCVpW/wBppKk77nN4DkIozhCVdoK7WlQJ2G+IX8lu1kOWBmV1k1BZ8YBbGVwZSKjxe6sitSHX1pUBCkxoCNopZtWLWHAt4pgS3p6dROad2mUxxvTTRcxTEi4UpBIHWj2DY2WVpAUVJiPfQFpixKATdEKjaJ1rXDVWq0hTlyUKmCMvIc65/SNXT/h3+cr2xs4xfVeBLaCRoSeY0rlz+HqC8mU7xtXYsGxmwbAS0e0IEkneOutRrxfD8xWUecnU6VNDyskW/Wx0sUJJOno4xitv2aikgiNNd5qizvXZ8dxXCXR2vZ5+ROWNqtYYrCBC026QlIzBWUwPGnrzWl7RJpePydo5Zhlm6sphKspOnQ10HgJ53vNuiFZQolW8ABKv3ijv/wCtwsDzCjzdgB+VWOG8dtlvtJaGULJy6RJgk/vSV5WSU1Fx1aGxxx4NpPpnL/Ka7OI3aYMhaY8R2aDScun3yiNOvYk+0hOY9oSPBAaQT+Nc8dVXsNas8s3BrdKqgbqdNYaWGDFNHCpAWCeo+PSaWLZJprwhOeyOU+cklR9vWuGxuONsX+NwUXjqdCAsx79Yn31phALiSkDNlgkc48Kk4zeC3JJ1ytn2kp1/Kh2DO6lCV5SoET0PI1vwxv2DV1hjzK0oUPOmUgayDr+VN3DKgsieopKxpdy2WVu5kKykJPJQGhg86NcOX6UNhROUAmJ30rtKu2Y5JvSoGcYqyXtwk75/iIBFR4lbuI7IGFJLYUhSdQUnfXqDoaseUh1t51u5ZJIUgJc0jKtOxPQEHfwpftb85MhJidPDrHga2kZbTLhZnat+6OpgKQoA84o/gV7b3CFtrahwQQtHKBzqPD8RQkECVK2JUZGu8CuckJJWjqE4/SirDX24ltyT0BOm/Kvb1xxI85K0yJkgiRTLjmIrVDjTym1IbSrKIKVdd/ZQ5F7dXCkKcKYVJCVCJgbRU0Fkb2kUOeKqTYueeQNFZTqNDFTJfWBlClBO0coq/c4mQlCCRmEjbREHUeNCxispgJCvO05GT+1PcHq0KU4/GzVpISZgmOVdD4dw4s4lY5VKW0qDJ+ytTSyRSczfqbCgnIVaKMiZy8gacOBMYuHby2Q4WyjtCZSmCDkXpvSJxm8iaWl2MhPGsbTe2KXlNxRxrFb0IUQStInoOyb0HtpSdVMEc9aP+VxJ/i92eWdP+k3QCyGZB/lP4GqndURqjVCzV1oTVYtVdsmjXB3QTwy3mi3ClwULdZUPNUJAPON/wrzBmNT0oo82AQoDWCDXLZTjjSE3jJQ70uNoT+VBGTCpG9W8cuu0uXFbiY+GlDkmnLokl2xqexFy/FvbLIASv0tjBgGvLpoIcUhEhKSQJ3gafGl61uClSSJkHSPCmO9fCllX3tfrWS6MXZbsnAfNUJSdCD0rXG8BbYZzhGZJ80rnZU6VXZHm6a1vxHjCu7NtagqUQsciABHvpa7GpJglhakJOWQo6ac6Z14PkScxBWhKCQnXRc7+IrS3s2EoQtU6Qr2mr+AXCHrh2VR2idB1KdqscVKNMk5VIjuglYbOoKB5wHMTpNah7tHUqBynkD6P/FQh2FEH3/lUQQO2SBsZqfpUOrdgniBlTdy6MsSZg9CNSKD26APQBJBn3eFdB43t0uWLT8Q6mUlQ5gfepEsdF6eP41l9AwvaWayZUDGU/iOdG/JhdRiNugj0lnTxDa/2mhuGXOsEzpV3ycQcUtT1cV/pubVZmxRhFOP0kw5pTk4yXQM8ra/60u0/+xJ/+TdBcHZT2alEhJmNt4o75TbQuYxeckhaZP8AlN7eNC1AbCABoKlkytIjKR1B+NWbZYB5VXCanSmls7TDlhfAHlU3EuJJbYzp3V5qfb/xQdlHiPfV1+0S9buIjzgMyR/MNdK5YxZHVCQ1+NeAbgankKLYTga1gKclpHU6qPsT9aaWbG3QAmCoDXUga+0a020IpgDD1tIbXkKVOKCUSd8xJzRO0aa1MWIjMQco1jaTTCi2tFSnuzQnmAZ+NUb+2QrRICSNtz6PI9dNq2WRONGLHTsFsuqmU1PjTOe2WspyrbhRHUdRVZF8gaQtI+8BJ+FWmhmStCjmQsbg/gehpQwzGcU7O3abESpImdwBFRcMPAvAhQCgFETsIHhRa5wpDiQkomBCTzFMOCYG0y24YGwMxrpNVxg27J3NdCc9clS5iP8As1Hb3Z7VJn0atPISXcgIEzHWOdXUYfbkQCNR7KkZTphDEHO0wx4bkEKH71zpl/KtCuU60/YpaqbtFJaSpYUYOXWPbSAymFgKGxojsyVINJgKJEgHbpFXvJY5/WtmmP8AyKIPh2TtV0AEUQ8nZnGbLSfS9g/o11f5CpJEWB22zfynEfxO6kSAtO24/o2/jSs8ANSJSftJJHxFM/lKcjFbzX7adP8AKbpUU5k1TqDuKhZWeoS2ea/jW6VN9V/Go0pbVqlWXqDWyrLooH2VhpaZuEj0R7ySr86vsYoZkgA7SBFAOzIrZm4jeijRiVcTzr0OzQti5B0qdLvjQFhBLvOvHXIk8wZ+FVO2FYt0GgC8m1SZCIzETlUCkqB+6qq9sCleUGCoeiqDmA3hXMirDDgLaFGRBiRuOhFbYm1JSoc/OT/K4Ongocqy9gGcHTnKNeU1e4tvTbWhcG5hA/vHr4UMafAtlOIOUhJgjkRSjifEL9xaFLzmYBaI0jkav/RKFEjg3NMD99Vnzz50zTHgN0HSQoejB6c6Tu2HvHOr1hfZM0KjNz9lSMpOw8MvpDbqVcpJ56c/hvXL8WtezeUAoKEyFDmDTbwjfpWtXnaKQo9fskGkazOeADsJk9BWKIMNIns99zHjTJ5NbcJxK3/vn/TXQTDMpAB5k/lTbwMB/ELaPvn9C6c22ti0kujuK7RsmShBJ5lIJ/Kte4terR8qfpWVlJGGdwa9Uj5U/Ss7i16tHyp+lZWUAZ3Jr1aPlT9KzuLXq0fKn6VlZQBncWvVo+VP0r3uTXq0fKn6VlZQBncm/Vo+VP0rO5NerR8qfpWVlAGdzb9Wj5R9K97o39xHyj6VlZQB53RvbIiP7o+ledwa9Wj5U/SsrKAPP4e16pv5E/Ss7g16pv5E/SsrKANk2TY2bQP8I+leCxa9Wj5U/SsrKAPRZN+rR8o+lbJtkAyEJB6gAGsrKAP/2Q==" alt=""></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA"><b>تاریخچه:</b><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:FA"><b><br></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma">آغاز تاریخ اصطلاح روزنامه نگاری شهروندی به سال 2000 بر می گردد،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma">&nbsp;با این حال</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;تجربه آن&nbsp;</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">جدید نیست. روزنامه های</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;اصلاح</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;طلب رادیکال که</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;از اواسط قرن نوزدهم</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;تا اوایل قرن بیستم</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;در انگلستان ظهور کردند، ویژگی&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;شبیه به روزنامه</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;نگاری</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;شهروندی اخیر را داشتند</span><span dir="LTR" style="line-height: 16pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 16pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma">روزنامه‌نگاری اینترنتی را برخی پایان روزنامه‌های سنتی و «مرگ واژه‌های</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma">&nbsp;مکتوب»&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">نامیدند اما این ایده‌ای جسارت آمیز و بلند</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;پروازانه بود، چرا که</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;علیرغم گذشت</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;دو دهه</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;از آغاز روزنامه‌نگاری اینترنتی و الکترونیک،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">&nbsp;روزنامه‌های چاپی و روزنامه نگاران&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;سنتی نه تنها عقب ننشستند بلکه به</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;کار خود ادامه می‌دهند. پس از این گرد و&nbsp;</span><span style="line-height: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">خاک اولیه</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;روزنامه‌نگاران</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;اینترنتی واقع بین تر</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;شدند و دامنه و حدود فعالیت و تأثیرگذاری خود را</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 16pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;دقیق‌تر ترسیم کردند«ر</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin';">وزنامه‌نگاری شهروندی» عنوانی است که پس از ا</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;این مرحله مطرح شد.&nbsp;</span></p></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">روزنامه نگاری شهروندی یا شهروند خبرنگاری پدیده ای</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">در حال رشد است&nbsp;</span></div><div><br></div><div><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">که در آن شهروندانی</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%; text-align: right;">&nbsp;که تا دیروز صرفا مخاطب&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%; text-align: right;">&nbsp;پیام های خبری و رسانه ای</span></div><div><br></div><div><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%; text-align: right;">&nbsp;تلویزیون و روزنامه ها بودند؛ حالا با&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%; text-align: right;">رشد تکنولوژی های ارتباطی مثل اینترنت</span></div><div><br></div><div><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%; text-align: right;">&nbsp;و موبایل، تبدیل</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%; text-align: right;">&nbsp;به</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">&nbsp;تولید کنندگان پیام های&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">خبری شده اند</span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right; font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:16.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p></span></div> <meta name="”description”content=”روزنامه" نگاری="" شهروندی="" پدیده="" ای="" در="" حال="" رشد="" است="" که="" آن="" شهروندانی="" تا="" دیروز="" مخاطب="" پیام="" بود="" اند="" تبدیل="" به="" تولید="" کنندگان="" شده="" اند”=""> &nbsp; <meta name="”keywords”=content=”روزنامه" نگاری="" شهروندی،شهروند="" خبرنگار”=""> &nbsp; <title>روزنامه نگاری شهروندی</title> text/html 2016-01-05T19:44:44+01:00 mmoniri.mihanblog.com سیده محبوبه منیری روابط عمومی عملی 2 (چاپ عکس) http://mmoniri.mihanblog.com/post/28 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Mitra&quot;"><b>تاریخچه:</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Mitra&quot;"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">تاثیر</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">شیمیایی نور در تیره شدن کاغذ اندود شده به مواد شیمیایی توسط ام. چارلز </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">درسال 1800میلادی ویا توسط وج وود</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">درسال 1802میلادی کشف شد و در سال </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">1843میلادی توسط:سندی اسمیت(</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;">Sydney Smith)</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="B Mitra">فرانسیس جفری جفری</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="B Mitra"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;(Francis Jeffrey Jeffrey)</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="B Mitra">مک ویر ناپایر(</font></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;">Macvey Napier)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 107%;">و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra'; color: windowtext;">یلیام امسون</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra'; color: windowtext;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(William Empson)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt; line-height: 107%;">جورج کارنوال</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;">(George Cornewall).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';"><b>چاپ عکس</b></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">چاپ</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">، عبارت از انتقال اطلاعات نگاتیو بر روی کاغذ عکاسی است، که در طی یک سری</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">کارهای نوری و فیزیکی شیمیایی انجام می‌شود و</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">تصویری ثابت و مثبت بدست می‌آید.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">این کار به روش‌های مختلفی صورت می‌گیر</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';">د.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'B Mitra';"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; color: rgb(127, 127, 127);"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></p> text/html 2015-06-03T09:09:10+01:00 mmoniri.mihanblog.com سیده محبوبه منیری خبرنگاری کوله پشتی http://mmoniri.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hamshahritraining.ir/images/position2/11-10-10-185819news_pos_2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">تاریخچه:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">این گونه خبرنگاری تازه را نخستین بار، بیل جنتیل&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA">در سال 1995 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">پایه گذاشت و</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA"> وارد دنیای ارتباطات کرد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';"> جنتیل 30 سال سابقه گزارشگری در 5 قاره جهان دارد. او همه تجربیاتش در عکاسی خبری تا مستندسازی و گزارش های خبری را بکار گرفت. با توجه به این تجربیات سی ساله، او فرم، ترکیب بندی، سایه و نور و حرکت را به خدمت گرفت تا با ابزارهایی قابل حمل</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';"> و آشنا برای خبرنگاران مثل دوربین فیلم برداری دیجیتال و لپ تاپ این گونه تازه خبرنگاری را ارائه کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">نام «کوله پشتی» از آن رو انتخاب شده است که او همه آنچه برای یک اتاق خبر لازم است را در کوله پشتی اش جمع کرد: یک دوربین فیلم برداری دیجیتال، میکروفن، لپ تاپ که قابلیت اتصال بی سیم به اینترنت پر سرعت دارد با نرم افزارهای لازم جهت ویرایش و گرافیک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">تعریف خبرنگاری کوله پشتی</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">بیل جنتیل خبرنگاری کوله پشتی را چنین تعریف می‌کند: خبرنگار کوله پشتی یعنی این‌که یک خبرنگار کاملاً آموزش دیده با یک دوربین ویدیویی دیجیتال، خیلی سریع تر و به گونه‌ای صمیمانه تر</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';"> نسبت به یک گروه خبری (شامل فیلم بردار، صدابردار و خبرنگار) گزارش تهیه کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">در خبرنگاری کوله پشتی یک خبرنگار چند مهارته&nbsp; و مجهز به ابزارهای جدید به صحنه رویداد اعزام می‌شود و خودش از آنجا بسته خودش را مدیریت کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">به خبرنگار کوله پشتی در اصطلاح خبرنگار مجازی هم می‌گویند به این اعتبار که وی با اطلاعات مجازی یعنی تصویر و برخی ادیت های کامپیوتری سرو کار دارد. اصطلاح کوله پشتی علاوه بر قابل حمل بودن تجهیزات خبرنگاری همچنین اشاره‌ای تلویحی به کار فردی این خبرنگار دارد و این‌که او باید به تنهایی کار خبرنگاری را به سرانجام برساند. خبرنگاری کوله پشتی همه کارهای تهیه و تنظیم را انجام می‌دهد. فیلم برداری می‌کند، مصاحبه می‌کند، عکس می‌گیرد اگر لازم باشد متنی هم ضمیمه کار می‌کند و یا برای قسمتی از گزارش به عنوان راوی صدای خودش را ضبط می‌کند و در پایان همه کار را ادیت نهایی و ارسال می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.persianblog.ir/9833_C19La6Vz.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA">تجهیزات مورد نیاز خبرنگاری کوله پشتی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">تجهیزات تصویربرداری (دوربین، لنز، کارت حافظه ، شارژر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;... </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana; color:#333333">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">تجهیزات نور</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">تجهیزات صدا (بلند گو، میکروفون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>....</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">رایانه متصل به اینترنت</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">نرم افزارهای تدوین</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">تجهیزات ارسال</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA">- کوله پشتی ویژه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA">مهمترین کاربرد خبرنگاری کوله پشتی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA">مهمترین کاربرد خبرنگاری کوله پشتی موارد زیر را شامل می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">خبرهای فوری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(Breaking News)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">گزارشهای روزانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Daily Stories )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">گزارشهای نرم و توصیفی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(Features )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language:FA">پوشش اخبار در شرایط بحرانی (زلزله، جنگ) و</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#333333; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA">- پوشش اخبار محلی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpSJGoRsPlG4GUkwH5MAK5ZQPm61P1YUxkTLobS0KFoawD-OhU" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Verdana;color:#333333;mso-bidi-language: FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">تأثیر بر ارتباطات و اطلاع رسانی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">خبرنگاردنیای امروز و پیشرفت‌های تكنولوژیك فرصت‌های بسیاری پیش رو خبرنگاران گذاشته است. دیگر اطلاع رسانی به سبك وسیاق سنتی جوابگوی نیازهای افراد نیست یكی از مباحثی كه این روزها به عنوان یك فرصت و تهدید برای شغل</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">خبرنگاران مطرح می‌شود حذف كاغذ و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';">اطلاع رسانی در فضای مجازی است. سرعت در انتشار اخبار در فضای مجازی به حدی است كه روزنامه ها برای بقای خود به رو روش های نوینی در اطلاع رسانی باید روی بیاورند. برای نمونه تحلیل مدار شدن روزنامه ها برآمده از این احساس نیاز بود . بسیاری از روزنامه ها هم سایت خبری هم عرض در كنار روزنامه برای انعكاس سریع اخبارقرار داده اند. زمانی خبرنگار با داشتن یك گوشی موبایل هوشمند می‌تواند در سریع ترین زمان اخبار خود را در فضای مجازی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';"> یا سایت خبری كه در آن فعال است مخابره كند، دیگر وقت آن است روشها ی نوینی چون خبرنگاری كوله پشتی و شهروند خبرنگاران و استفاده از تكنولوژی‌های نوین چند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Nazanin';"> رسانه ای را جدی گرفت.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">آینده ی خبرنگاری کوله پشتی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Mitra';">این مسأله هم از نظر زمانی برای پوشش خبرهای فوری حیاتی است چون رسانه می‌تواند اولین باشد و هم این‌که گاهی در شرایط جنگ و یا بلایای طبیعی ممکن نیست که گروه خبرنگاران به اتاق خبر برگردند تا سردبیر و یا یکی از خبرنگاران بسته خبری را تهیه کند. مثلاً در زمان جنگ عراق خبرنگار باید خودش بسته خبری را تولید می‌کرد و اتاق خبری در کار نبود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Mitra';">محققین مطالعات رسانه‌‌‌ای معتقدند اگرچه امروزه سازمان های رسانه‌ای محصولاتشان را در پلاتفورم های مختلف پخش رادیو تلویزیونی، چاپی و وب منتشر می‌کنند اما بی تردید در یک افق 20 ساله، شرایط اقتصادی و گستردگی دسترسی به فناوری های دیجیتال شرایط را به گونه‌ای تغییر خواهد داد که سازمان های خبری ناگزیرند محصولاتشان را در محیط وب منتشر کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: 'B Mitra';">اگرچه خبرنگار کوله پشتی با دوربین فیلم برداری دیجیتال کار می‌کند اما رسانه او وب است چون در نهایت او کارش را در محیط وب ویرایش، آماده سازی نهایی و ارسال می‌کند. پس رسانه او، وب است. وب رسانه نسل پیش روست و از این روست که این نوع خبرنگاری حرفه‌ای پیشتاز محسوب می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>