تاریخچه:


آغاز تاریخ اصطلاح روزنامه نگاری شهروندی به سال 2000 بر می گردد،

 با این حال تجربه آن جدید نیست. روزنامه های اصلاح طلب رادیکال که

 از اواسط قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم در انگلستان ظهور کردند، ویژگی 

 شبیه به روزنامه نگاری شهروندی اخیر را داشتند.


روزنامه‌نگاری اینترنتی را برخی پایان روزنامه‌های سنتی و «مرگ واژه‌های

 مکتوب» نامیدند اما این ایده‌ای جسارت آمیز و بلند پروازانه بود، چرا که

 علیرغم گذشت دو دهه از آغاز روزنامه‌نگاری اینترنتی و الکترونیک،

 روزنامه‌های چاپی و روزنامه نگاران  سنتی نه تنها عقب ننشستند بلکه به

 کار خود ادامه می‌دهند. پس از این گرد و خاک اولیه روزنامه‌نگاران

 اینترنتی واقع بین تر شدند و دامنه و حدود فعالیت و تأثیرگذاری خود را

 دقیق‌تر ترسیم کردند«روزنامه‌نگاری شهروندی» عنوانی است که پس از ا

 این مرحله مطرح شد. روزنامه نگاری شهروندی یا شهروند خبرنگاری پدیده ای در حال رشد است 

که در آن شهروندانی که تا دیروز صرفا مخاطب  پیام های خبری و رسانه ای

 تلویزیون و روزنامه ها بودند؛ حالا با رشد تکنولوژی های ارتباطی مثل اینترنت

 و موبایل، تبدیل به تولید کنندگان پیام های خبری شده اند.


    روزنامه نگاری شهروندی

   ادامه مطلب