تاریخچه:


تاثیر شیمیایی نور در تیره شدن کاغذ اندود شده به مواد شیمیایی توسط ام. چارلز


درسال 1800میلادی ویا توسط وج ووددرسال 1802میلادی کشف شد و در سال


1843میلادی توسط:سندی اسمیت(Sydney Smith))، فرانسیس جفری جفری


 (Francis Jeffrey Jeffrey)مک ویر ناپایر(Macvey Napier)، ویلیام امسون


 (William Empson)، جورج کارنوال(George Cornewall).


چاپ عکس


چاپ، عبارت از انتقال اطلاعات نگاتیو بر روی کاغذ عکاسی است، که در طی یک سری

 

کارهای نوری و فیزیکی شیمیایی انجام می‌شود وتصویری ثابت و مثبت بدست می‌آید. 


این کار به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد.


 


   ادامه مطلب